Akademik Birimler Işık Lisesi

Amacımız, öğrencilerimizi, bilimsel düşünceyi hayatın her anında kullanabilen, teorik bilgileri yorumlayıp sorgulayabilen, kendine güvenli ve kendisini ifade edebilen akılcı bireyler olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin açık fikirli olmaları yönünde motive edilmelerine, karşılaştıkları problemleri çözebilme yeteneklerinin gelişmesine önem verilmektedir. Ödev ve projelerle günümüz teknolojisini takip edebilme, araştırma ve sunu becerilerini geliştirebilme yönünde çalışmalar yapılmasına özen gösterilmektedir.

11.sınıflarımızda fizik, kimya ve biyoloji dersleri lise 1 ve 2.sınıfların konuları ile ilişkilendirilerek işlenmekte, üniversite sınavları birinci aşamaya yönelik sorularla pekiştirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin kavramlar arasındaki bağlantıyı kurmaları, ezberden uzaklaşmaları amaçlanmaktadır. 

12. sınıflarda yoğunlaştırılmış ve yenilenmiş öğretim programlarını üniversite sınavlarına yönelik olarak en etkili şekilde gerçekleştirmek için etüt saatleri uygulanmaktadır.

Tüm sınıflarımızda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak derslerin farklı görsel öğretim materyalleri ile daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine önem verilmektedir.

Amacımız, öğrencilerimizi, bilimsel düşünceyi hayatın her anında kullanabilen, teorik bilgileri yorumlayıp sorgulayabilen, kendine güvenli ve kendisini ifade edebilen akılcı bireyler olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin açık fikirli olmaları yönünde motive edilmelerine, karşılaştıkları problemleri çözebilme yeteneklerinin gelişmesine önem verilmektedir. Ödev ve projelerle günümüz teknolojisini takip edebilme, araştırma ve sunu becerilerini geliştirebilme yönünde çalışmalar yapılmasına özen gösterilmektedir.

11.sınıflarımızda fizik, kimya ve biyoloji dersleri lise 1 ve 2.sınıfların konuları ile ilişkilendirilerek işlenmekte, üniversite sınavları birinci aşamaya yönelik sorularla pekiştirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin kavramlar arasındaki bağlantıyı kurmaları, ezberden uzaklaşmaları amaçlanmaktadır. 

12. sınıflarda yoğunlaştırılmış ve yenilenmiş öğretim programlarını üniversite sınavlarına yönelik olarak en etkili şekilde gerçekleştirmek için etüt saatleri uygulanmaktadır.

Tüm sınıflarımızda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak derslerin farklı görsel öğretim materyalleri ile daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine önem verilmektedir.

Matematik Bilimi insan zekâsının toplum için yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Matematik; insanın doğayla olan ilişkilerini denetleyebilmesi, düşünmesi, gerçeği görmesi demektir. İnsana analiz ve sentez yapabilme gücü verir, kısaca hayat matematiktir. Bizler de Matematik Bölümü öğretmenleri olarak:

Öğrencilerimizin;

  • Özgün düşünebilme ve araştırabilmelerine
  • Teoriler üretebilmelerine
  • Çözüm yöntemlerini paylaşabilmelerine
  • Hedefe yönelik çalışma alışkanlıkları ve sorular üzerinde yoğunlaşabilmelerine
  • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme alışkanlığı geliştirebilmelerine
  • Sonuca giden en kısa ve doğru yolu bulabilmelerine
  • Bilim alanındaki gelişmeleri kabule hazır olmalarına


yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Bu analitik süreçte en önemli unsur tabi ki öğrencidir. Amaç haline getirdiğimiz bu becerileri öğrencilerimize aktararak onların başarıyı yakalamasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. 

Bizler "Başarı, hayatın ta kendisidir" felsefesine inanarak öğrencilerimizi MEB müfredatının yanı sıra üniversite sınavlarına tam yeterlilik düzeyinde hazırlamayı hedefledik. Ders saatlerinde verilen konu anlatımının, sunumların haricinde birebir çalışmalar, haftalık konu tarama testleri, her ay uygulanacak deneme sınavları ve tüm bu aşamalardan sonra öğrencinin başarı grafiğinin çıkarılarak geribildirim çalışmalarıyla eksik konularının yeniden taranması uygulamaları yapılmaktadır. Amacımız matematiği iyi bilen bireylerin yanı sıra düşünen, sorgulayan ve de ulaştığı sonuçları tartabilen bireyler yaratmaktır. Öğrencilerimizin gerek üniversiteyi kazanma yüzdeleri, gerek katıldıkları forumlardaki başarıları da doğru yolda ilerlediğimizin somut göstergesidir.

Uygulamalı Dersler Bölümü olarak; öğrencilerimize Bilişsel gelişimle birlikte sosyal psikomotor ve kültürel olarak "Bu Okul Önce iyi insan yetiştirir" sloganı ile en iyi ve en modern eğitim olanaklarını sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinde aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde,
Beden Eğtimi ve Spor Derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını geliştirmek, dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, kendisine güven duyma, arkadaşları arasında işbirliği sağlama ve becerilerini ortaya koyma özellikleri kazandırmaktır.


 

Görsel Sanatlar Derslerinde,
Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz araştırma, proje tasarlama ve uygun materyal seçimiyle yaratıcı çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda birey olarak çevre, doğa ve endüstriyel gelişmelerin farkında olmaları sağlanır. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Eğitim–öğretim döneminde düzenlenen sanat ve kültür gezileri ile farklı sanat dallarını ve sanatçılarını tanıma imkanı yakalarlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

Müzik Derslerinde,
Bu dalda yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Derslerimizde tüm öğrencilerimize Türk ve Batı müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır. Yetenekli öğrencilerimizden piyano, org, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal ve keman aletlerini çalanlarla okul orkestrası oluşturulur. Bu çalışmalar her yıl törenlerde ve yılsonu konserlerinde öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir. Öğrencilerimiz duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanarak, müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alır, sesini doğru ve etkili kullanır, müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirir.
Uygulamalı Dersler Bölümü-Sosyal Etkinlik Kulüpleri,
Uygulamalı Dersler Bölümü bünyesinde bulunanSosyal Etkinlik Kulüplerimizde, öğrencilerimiz arkadaşları ile işbirliği ve yardımlaşmayı geliştirip yeteneklerini ortaya koyarak, kendilerine olan güven duygusunu kazanırlar, fiziksel ve sanatsal becerilerini geliştirirler. Kulüplerimiz; 
Futbol Kulübü 
Basketbol Kulübü
Sivil Savunma İlkyardım Trafik ve Voleybol Kulübü
Masa Tenisi Kulübü
Tenis Kulübü
Modern Dans Kulübü
Mindfulness &Yoga
Satranç Kulübü
Resim Kulübü
Müzik Kulübü
Seramik Kulübü

İngilizce

Yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan Yabancı Diller Bölümü'nün amaçları, hazırlık sınıfında öğrencileri yoğun bir program ile okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinde CEFR B1+ seviyesine ulaştırmak ve lise programını izleyebilecek seviyeye getirmektir.

Lisede ise amacımız edebiyat aracılığıyla, öğrencilerimize dünya kültürlerinden seçilmiş orijinal edebi eserleri okuyabilecek ve yorumlayabilecek beceriler kazandırmak; 'Intercultural Communicative Competence' yani kültürlerarası iletişimsel yetkinliğe erişmelerini sağlamaktır. Essay writing (fikir yazısı) çalışmalarıyla yazma becerilerini pekiştirmek de diğer önemli hedefimizdir.Hedeflenen düzey CEFR C1-C2'dir.

TOEFL Hazırlık  Programı

Akademik çalışmalarımızın hedeflerinden biri de uluslararası bir sınav olan TOEFL IBT sınavına öğrencilerimizi hazırlamaktır. TOEFL sınavında istenilen barajı aşmak (80/120), öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitelere yerleştirilmelerine yardımcı olduğu gibi, yurtiçindeki üniversitelerin de hazırlık sınıflarını atlamalarını sağladığından, C1-C2 düzeyindeki bu sınava hazırlık programı akademik çalışmalarımızın önemli hedeflerinden biridir.

Öğrencilerimizin başarılarına duyurular  bölümünden  ulaşılabilir.

Almanca- Fransızca-İspanyolca 

İkinci yabancı dil Almanca , Fransızca ve İspanyolca'da  hedefimiz, lise eğitimi sonunda  CEFR A2-B1  seviyesine ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşmada Almanca'da Goethe Zertifikat- Fit in Deutsch, Fransızca'da Delf ve İspanyolca'da Dele sertifika sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin bu sınava girmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin başarılarına duyurular bölümünden  ulaşılabilir.