Okul Müdüründen

Sayın Veliler, Değerli Öğrenciler,

Biz Işık ailesi, bütün kadromuzla yeni eğitim-öğretim yılına kendimizi geliştirerek ve yenileyerek başlamanın heyecanı içindeyiz. Biliyoruz ki iyi eğitim ancak kişisel gelişimi merkeze alan, teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyip uygulayan, akademik olarak donanımlı ve dinamik bir eğitim kadrosuyla mümkün olacaktır. Biz de yolumuza bu bilinçle çıkıyoruz.

Işık Okulları bilime ve çağın gereklerine uygun eğitim felsefesiyle ön plana çıkan bir kurumdur. Eğitimin, gerçekleştirildiği çağın gereksinim, imkân ve hedeflerine göre şekillenen dinamik ve tutarlı bir süreci kapsadığının farkındayız. Buna göre, 21. yüzyılın getirdiği teknolojik imkânların eğitim üzerinde büyük rol oynayacağı yadsınamaz bir gerçektir.  Ancak teknolojinin eğitime en etkin nasıl yansıtılabileceği noktasında bilinçli davranmak ve öğrencilerimizi de öyle yönlendirmek gerekir. 

Günümüzde asıl öğrenme okul sonrasında gerçekleşmektedir. Öğrenciler; birtakım teknolojik kaynaklar aracılığıyla, istenilen bilgilere ihtiyaç duydukları derinlikte ulaşabilmektedir. Öğrencilerin yaşamının teknoloji ile yoğurulduğu şu dönemde, eğitimciler tarafından dikkat edilmesi gereken belli başlı hususların varlığı ortadadır. Bunların başında öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri arasında denge kurabilmek ve öğrenilmesi gereken bilgiyi öğrenciye ulaştırabilmek gelmektedir.

Eski zamanlara bakıldığında, öğrenme kavramının okulda ders görmek anlamına geldiği; hatta daha da öncelere gidildiğinde okuryazar bile olmanın yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Şimdi ise asıl öğrenme okul sınırlarının dışına taşmış, yaşam boyu devam eden bir sürece dönüşmüştür. Buna bağlı olarak öğrenmenin tanımı ve öğrenim kültürü farklılık kazanmaya başlamıştır. Bu aşamada yapılması gereken şey, eğitimde ortaya çıkan yeni öğrenme ve öğretim kültürüyle barışık olmaktır. Biz Işık ailesi eğitimcileri, üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Yeni öğretim modellerine ve teknolojinin hızına yetkin bir şekilde ayak uyduruyor ve öğrencilerimizle aynı dili konuşuyoruz.

           Teknolojinin amaca ulaşmak için sadece bir araç olduğunu biliyoruz. Araç hep değişecektir, ama amaç aynı kalacaktır. Asıl hedefimiz bilgiye ulaşmaktan çok bilgiyi doğru kullanabilen, eleştirel düşünme ve bilgiyi transfer edebilme becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir. Tüm bunların yanında yabancı dilde yetkin, sanat ve spor faaliyetlerine ilgili, sosyal yaşamda kendini kanıtlayabilen, başarılı ve çağdaş bir Işık'lı nesil; siz değerli velilerimizin attığı temeller üzerine ekleyeceğimiz eğitim ilkelerimizle şekillenecektir. Çocuklarımızla şimdiden gurur duyuyorum.

Sevgi ve saygılarımla…

Sibel SAGNER

FMV Erenköy Işık İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü