Kulüpler - Ayazağa Işık Lisesi

1.Kulübün amacı: 
Öğrencilerin araştıran ve sorgulayan, yaratıcı, akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda toplumsal konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım halinde çalışabilen, çözüm odaklı, üreten, farklı tasarımlar yapabilen gençler olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu kulüpte öğrenciler, lego parçalarıyla tasarladıkları ve programladıkları robotlarla konuyla ilgili istenen görevleri yerine getirmeye çalışacaklardır. Mühendislik ve teknolojik gelişmeleri, robot bilimini öğrencilerimize tanıtmak ve sevdirmek; günümüzün teknolojik imkânlarını daha da ileri taşıyacak yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla okulumuz çapında hobi amaçlı projelere destek verilmekte ayrıca öğrenciler ders dışı eğitim, seminer ve teknik gezilerle bilgilendirilmektedir.

2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler: 

 • Robot proje çalışmaları
 • Yurt içi ve yurt dışı robot proje çalışmaları
 • Bilim Günü organizasyon ve hazırlıkları
 • Yapılan çalışmaların sergilenmesi
 • Sosyal sorumluluk etkinlikleri 


3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar: 

 • WRO
 • Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar 


4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

 • Ağaç dikimi

ESU PUBLIC SPEAKING CLUB:

 • Kulübün Amacı:
 • Öğrencilere hitabet yeteneklerini sınama, analitik düşünme ve mantıklı sonuç çıkarma, ulusal ve uluslararası konular hakkında bilgi sahibi olma ve pratik çözüm bulma gibi yetenekleri geliştirme fırsatı sunmak
 • İngilizce kullanımı aracılığıyla kültürler arası diyalogu zenginleştirip derinleştirmek ve bu sayede hem bireylerin hem de toplumların birbirine anlayışla yaklaştığı bir dünya yaratmak.
 • İngilizce kendini iyi ifade edebilen, duygu ve düşüncelerini muhatabına en etkin şekilde iletebilen, dolayısıyla muhakeme ve iletişim yeteneği gelişmiş bir neslin gelişimine katkıda bulunmak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:

ESU Türkiye ile çalışarak dünya çapında elliyi aşkın ülkede bir gelenek halini almış ve her yıl düzenlenen International Public Speaking Competition (IPSC), International Public Speaking Competion Türkiye elemeleri ve öncesinde bu yarışmaya yönelik yurt dışından gelen uzman eğitmenlerce verilen eğitimlere katılım sağlanacaktır. Yarışmanın galipleri 17-21 Mayıs'ta Londra'da gerçekleşecek olan ESU Uluslararası Topluluk Önünde Konuşma Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek ve tüm masrafları ESU ve de ESU Türkiye'ye ait olmak üzere Londra'nın en seçkin otellerinde ağırlanıp kenti tanıma fırsatı bulacaklardır. Yarışmaya 2010 yılından bu yana katılan okulumuz 2011 yılında Türkiye 1'incisi olarak ülkemizi Londra'da temsil etmiş, 2014 yılında ise Türkiye 2'nciliğine layık görülmüştür.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı çalışmaları:

 • 22-26 Eylül 2014 Münazara Eğitimi ve de WSDC için Milli Takım Seçmeleri
 • 1-5 Aralık 2014 ESU Toplum Önünde Konuşma Eğitimi
 • 24-28 Ocak 2015 Debate Academy Winter
 • 16-20 Mart 2015 ESU Toplum Önünde Konuşma Eğitimi
 • 20 Mart 2015 IPSC Finalleri
 • Mayıs 2015 IPSC London
 • 13-17 Haziran 2015 Debate Academy Summer
 • Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

Kulübün ana amacı kültürler arası diyaloğu zenginleştirip derinleştirmek ve bu sayede hem bireylerin hem de toplumların birbirine anlayışla yaklaştığı bir dünya yaratmaktır. Bu amaçla katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalarda küresel konular üzerine tartışarak çözüm önerileri getirilecektir. 

 1. Kulübün Amacı:

Her şeyin yapaylaştığı ve doğallığından uzaklaştığı bir ortamda, sağlıksız bir yaşamın sonucu olarak insanlar bağışıklık sistemleri, iradesi ve bedeni zayıf, kalitesiz bir hayat sürmektedir. Sağlıklı Yaşam Kulübü, öğrencileri bu konularda bilinçlendirmek ve bedeni sağlıklı gıda ve egzersizlerle güçlendirme yollarını göstermek için kurulmuş bir kulüptür.

 1. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:
  Sağlıklı Yaşam Kulübünde öğrencilere, doğru beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin, yaş ve fiziksel özelliklerine uygun bireysel egzersiz programları ile sağlıklı bir fiziksel görünüme sahip olmalarına çalışılır.

 1. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

Öğrenciler geleneksel hâle gelmiş olan Yüz Yıllık Okullar Spor Şöleni'nde yapacakları yiyecek satışlarından elde edilen gelir ile ihtiyacı olan bir devlet okuluna spor malzemesi yardımı yaparak toplum hizmeti çalışmalarında da görev alır. Bu yıl ayrıca sosyal hizmet projesi olarak Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ile sesli kitap projesi gibi ortak çalışmalar yapılacaktır.

1. Kulübün Amacı:
Öğrencilerin, Fransızca yeterlik sınavı olan DELF'e (Diplôme d'études en langue française) hazırlanmalarını sağlamak

2. Kulübün Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Yapacağı/Yapmayı Düşündüğü Faaliyetler:
Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirerek DELF sınavına katılmalarını sağlamak

3. Kulübün Kuruluş Amacına Uygun Olarak Her Türlü Toplum ve Çevre Sorununun Çözümüne Katkı Sağlamak Amacıyla Yapacağı/Yapmayı Düşündüğü Toplum Hizmeti Faaliyeti/Faaliyetleri:

 • GETEM'e gönüllü okuyucu olarak kitap seslendirmek

 • Delf Kulübü öğrencilerinin V. Müzik Eşliğinde Fransızca Şiir Okuma Yarışması'nda sorumluluklar almalarını sağlamak

 • Öğrencilerin Fransızca okuma yarışmalarına katılımlarını sağlamak

1.Kulübün amacı: Öğrencilerin araştıran ve sorgulayan, yaratıcı, akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eden, dünyaya bilim adamı gözü ile bakabilen, proje ve sunu üretebilen birey olarak yetişmelerini sağlamak
2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler: 
-
TÜBİTAK proje çalışmaları, 
-Yurt içi ve yurt dışı fen proje çalışmaları, 
-Bilim Günü organizasyon ve hazırlıkları, 
-Yapılan çalışmaların sergilenmesi,
-Sosyal sorumluluk etkinlikleri 
3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar: 
· TÜBİTAK 
· MEF 
· Yurt içi ve yurt dışı projeler 
4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:
-Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) için kitap seslendirme.

Kulübün amacı:

 • Öğrencilerin global konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, resmi ortamlarda münazara yapma becerilerini geliştirmelerini ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarının benzer uygulamalarını yapmalarını sağlamak

 • Öğrencileri yazılı ve sözlü İngilizcelerini ve liderlik becerilerini geliştirmek konusunda cesaretlendirmek

 • MUN aktivitelerini demokratik süreci içinde öğrenmek ve yaşamak öğrencileri geleceğe daha sorumluluk sahibi, bilgi sahibi ve iyi yurttaşlar olarak hazırlamak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı / yapmayı düşündüğü faaliyetler:

 • Öğrencileri delege olarak konferanslara hazırlamak

 • Öğrencileri komite başkanı olarak konferanslara hazırlamak

 • Konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantılara hazırlık çalışmaları yapmak

Kulübün bu yıl katılmayı düşündüğü konferanslar:

 • DAMUN Darüşafaka Model United Nations (Ekim 2016)

 • BCSMUN Barcelona Model United Nations (Kasım 2016)

 • MUNOM Model United Nations of Munich / Almanya (Kasım 2016)

 • TIMUN Turkish International Model United Nations (Aralık 2016)

 • QATAR MUN Qatar Model united Nations (Şubat 2017)

 • RIMUN Rome Model United Nations (Mart 2017)

 • TAMUN TED Antalya Model United Nations (Nisan 2017)

 • RCIMUN Robert College International Model United Nations (Nisan 2017)

 • ALMUN Deutsche Schule Model United Nations (Mayıs 2017)

 • IMUNA International Model United Nations of Alkmaar / Hollanda (Haziran 2017)

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı / yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti / faaliyetleri:

Küresel ve çevresel konulara çözüm önerileri hazırlayarak bunları farklı platformlarda savunmak ve bireylerde farkındalık yaratmak

 • Kulübün amacı:

 • Gençlere hizmet ve uluslararası anlayışa adanmış dünya dostluğu içinde birlikte çalışma fırsatı vermek

 • Yapıcı bir liderlik ve kişisel dürüstlüğü takdir etmek ve geliştirmek

 • Başkalarını düşünmeyi ve başkalarına hizmet etmeyi özendirmek ve uygulamak

 • Aile ve yuva önemi ve bilincini geliştirmek

 • Her bireyin değerinin kabul edilmesine dayanarak başkalarının haklarına saygı duyulmasını tahsis etmek

 • Bireysel sorumluluğun kişisel başarı, toplumun gelişmesi ve grup başarısının temeli olarak kabul edilmesini vurgulamak

 • Bütün yararlı iş ve mesleklerin saygınlığını ve değerini topluma hizmet için fırsat olarak kabul etmek

 • Toplumsal, ulusal ve dünya sorunları hakkında gelişen bilgi ve anlayış kazanılması için fırsatlar yaratmak,

 • Topluma hizmet ideali etrafında birleşen gençleri, uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın çoğaltılmasına özendirmek

 • Öğrencilerin uluslararası anlayış, iyi niyet ve barış anlamında gelişmesine yardımcı olmak ve onları ilerletmek

 • Çevreye karşı duyarlılık oluşturarak öğrencilerin proje geliştirme ve liderlik vasıflarını kullanmalarına da olanak sağlamak

 • Kişisel ve grup faaliyetleri için komiteler oluşturmak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:

Interact Kulüpleri kulüp üyelerinin ilgilerine bağlı olarak, çeşitli projeler ve etkinlikler organize ederler. Bununla birlikte, Interact programı içinde, bütün kulüpler liderlik yeteneklerini geliştirmek, kendi toplumlarına hizmet etmek ve uluslararası anlayışı ilerletmek etkinliklerini üstlenirler. Bu etkinlikler bir arada, dengeli bir kulüp programı oluşturmayı ve her interaktörün kişisel gelişimi için önemli deneyim ve olanaklar sağlamaktadır.Bu yolla tüm interaktörler başkalarına karşı yardımseverlik ve saygı göstermeyi,kişisel sorumlulukların ve zor işlerin önemini ve de uluslararası anlayış ve iyi niyeti geliştirmeyi öğrenirler.

 • Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre
  sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyetleri:

 • Alzheimer Hastalığı farkındalık projesi kapsamında Okmeydanı Alzheimer Derneği ziyaretleri,

 • Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Bolluca Köyü yardım projesi,

 • Altı Nokta Körler Derneği ve GETEM yardım projesi,

Kulübün amacı: Öğrencileri Goethe Enstitüsünün düzenlediği FIT 2 (A2 seviyesi) sınavına ayrıca B1, B2 ve C1 sınavlarına hazırlayarak öğrencilerin bu seviyelerde yeterlilik sertifikaları almalarını sağlamak

Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:

Öğrencilerin A2, B1, B2 ve C1 sınavlarına katılmalarını sağlamak

Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:

Öğrencilerimiz görme engelliler için GETEM Kurumu ile sesli kitap hazırlığı yapacaklardır. Tüm bu çalışmaların amacı öğrencilerde kendine güven, birlikte hareket etme, organizasyon becerilerini geliştirebilme ve sorumluluk alma gibi duygularını geliştirebilmektir.

Yetenekleri ve istekleri doğrultusunda orkestra kulübüne katılmak isteyen öğrenciler, enstrüman çalmayı öğrenebilir veya bir süredir çaldıkları enstrümanlarda kendilerini geliştirip okul orkestramıza dahil olabilirler.

Kulüp etkinliklerimiz öğrencilerin grup ve bireysel olarak yapılan müzik çalışmalarında disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanarak, orkestra konserleri ve Sempre Arte Kulübü etkinliklerinde yer alma gibi toplu yapılan müzik etkinliklerinde takım halinde çalışabilmelerini hedeflemektedir.

Modern Dans Kulübü'nde öğrenciler dünya dansları (Latin dans, Cha-Cha, Zumba, Tango, Vals vb.) ile tanışmaktadırlar. Okul içerisinde ve dışında etkinliklere katılarak hazırladıkları çalışmaları sergileme fırsatı bulmaktadırlar. Kulübe katılan öğrencilerimiz, devlet okulunda bulunan arkadaşlarına teknik bir dans sunumu hazırlayarak toplum hizmeti çalışmalarında da görev alır.

Sınavların öğrencilerin üzerlerinde yarattığı gerginlikten öğrencileri sağlıklı bir şekilde uzaklaştırmak, ruhsal ve bedensel yönden huzur bulmalarını sağlayacak amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

1. Kulübün amacı:
-Öğrencilerin toplum önünde İngilizce olarak kendilerini düzgün bir şekilde ifade etmelerini sağlamak.
-Öğrencilerin düşüncelerini savunma yollarını belli kurallar çerçevesinde öğretmek.
-Ulusal ve uluslararası yarışmalar aracılığıyla öğrencilerde özgüven gelişimini sağlamak.
2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:
-Public Speaking Kulübü lise hazırlık sınıfından 11. sınıfa kadar tüm okul öğrencilerine, okulumuz EYP ve MUN kulübü öğrencilerine ve kulüp öğretmenlerine her dönem birer kez Oxford Universitesi, London School of Economics, Trinity College of Dublin'dan konusunda uzman, dünya çapında münazara yarışmalarına katılarak derece almış eğitimciler tarafından, eğitim verilmektedir. Eğitimler sırasında yetenekleri fark edilen istekli öğrenciler Public Speaking Kulübü'ne girerek İngilizce öğretmenlerimiz tarafından yetiştirilmekte ve de mart ayında International Public Speaking Kulübü'nün ulusal elemelerine katılmaktadırlar.
3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar: "Toplum önünde hitabet yarışması" (Public Speaking Competition)
4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri: Çevresel konulara çözüm bularak bunları farklı platformlarda savunmak ve bireylerde farkındalık yaratmak 

"Daima Sanat" anlamına gelen Sempre Arte Kulübü geleneksel hâle gelen etkinliklerinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecektir. Her ayın ilk cuması öğle teneffüsünde lise lobisinde sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Sempre Arte Müzik ve Resim Kulüpleri ortak konularda çalışarak aynı anda performanslarını sergilemektedirler. Kulüpleri seçen tüm öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bu etkinliklerde görev verilir. Sempre Arte Müzik Kulübü saatlerimizde, öğrenciler yetenek ve istekleri doğrultusunda solo, koro veya enstrüman bölümlerine seçilerek solfej ve şan çalışmalarıyla kendilerini geliştirip etkinlik gününe hazırlanırlar. Geçmişteki etkinliklerde Sempre Arte Resim Kulübü öğrencileri uygulamalarını yaparken, Sempre Arte Müzik Kulübü öğrencileri "Glee","Çizgi Film ve Müzikaller", "Pop & Rock", "Enstrümantal Klasik Müzik Dinletisi" gibi konularda performanslarını sergilemişlerdir.

Kulüp etkinlikleri öğrencilerin eğlenerek sanata dâhil olmalarını, grup ve bireysel olarak yapılan müzik çalışmalarında; paylaşımcı, disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanarak orkestra ve koro gibi toplu yapılan müzik etkinliklerinde takım halinde çalışabilmelerini hedeflemektedir.

"Daima Sanat" anlamına gelen Sempre Arte Kulübü geleneksel hâle gelen etkinliklerinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecektir. Her ayın ilk cuması öğle teneffüsünde lise lobisinde sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Sempre Arte Müzik ve Resim Kulüpleri ortak konularda çalışarak aynı anda performanslarını sergilemektedirler. Kulüplerimizi seçen tüm öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bu etkinliklerde görev verilir. Sempre Arte Resim ve Müzik Kulüpleri ortak konularda çalışarak aynı anda performanslarını sergilemektedirler. Kulüpleri seçen tüm öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bu etkinliklerde görev verilir. Geçmişteki etkinliklerde kulüp saatlerinde yapılmaya başlanan ve Müzik Kulübü öğrencilerinin eşlikleriyle etkinlik sırasında tamamlanıp sergilenen seramik maske tasarımları, fotoğraf çektirmek amacıyla yapılan stand-up tasarımları, ahşap blok üzerine tasarımlar, kolaj çalışmaları, kitap ayracı tasarımları gibi farklı konularda çalışmalar yapılmıştır. Kulüp etkinliklerimizde öğrencilerin eğlenerek sanata dâhil olmaları, sanatın dünya için önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştirmeleri, grup çalışmalarında kendilerini ifade edebilmeleri ve özgün yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarıp özgüvenle sergileyebilmeleri hedeflenmektedir. 

Grafik Tasarım - Dijital Sanat çalışmalarında ise, photoshop programında dergi, afiş tasarımları ve fotoğraf tasarımları yaparak, dijital ortamda öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirmeleri ve görsel disiplin kazanmaları hedeflenmektedir.

Alanında uzman usta öğretici rehberliğinde gerçekleştirilen Seramik – Cam Füzyon Kulübü etkinliklerinde cam mozaik çalışmaları, pano çalışmaları, takı tasarımları, tabak tasarımları, seramik çalışmaları yapılarak fırınlandıktan sonra sergilenmektedir.Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin materyal olarak camı kullanıp farklı tasarımlar gerçekleştirmelerini ve yaratıcı düşünmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal etkinlik spor kulüplerinde amaç, öğrencilerin branşa özgü sportif becerilerini iyileştirmelerine yardımcı olmak ve etkinlikleri araç olarak kullanarak fiziksel, sosyal, bilişsel yönden gelişimlerine destek olmaktır. Öğrenciler geleneksel hâle gelmiş olan Yüz Yıllık Okullar Spor Şöleni'nde yapacakları yiyecek satışlarından elde edilen gelir ile ihtiyacı olan bir devlet okuluna spor malzemesi yardımı yaparak toplum hizmeti çalışmalarında da görev alır.

1. Kulübün amacı: 
· Enformasyonun gittikçe güç kazandığı globalleşen dünyada öğrencilerin kendilerine bir kulvar açmasını sağlamak 
 · Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgi, fikir ve yorumlarını paylaşmalarını sağlamak. Başta öğrenciler olmak üzere, tüm FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi toplumunu okulumuzda yapılan kültür, sanat faaliyetlerinden ve her türlü etkinlikten haberdar etmek 
 · Üretime duyarlılığı artırmak ve yazılı üretimi okul içinde yaygınlaştırmak. 
2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:
 · Kendi bünyesinde 2008 yılından beri okul gazetesi olarak çıkan "The PALA"yı (42 sayı) bu eğitim-öğretim yılında da çıkarmak 
 · İngilizce yayımlanacak "Işık Vision" adlı aylık gazeteyi çıkarmak 
 · Okulumuzda gerçekleşen ulusal ve uluslararası organizasyonların bültenlerini çıkarmak 
3. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri: Sosyal sorumluluk bilinciyle yiyecek satışı, yardım toplama gibi faaliyetlerle LÖSEV'e bağış yapmak.

MÜNAZARA KULÜBÜ:

 1. Kulübün amacı:
 • "Düşünce"nin önemli "suç"ların başında yer aldığı, bakış açılarının daraldığı, bilimsel ve kişisel gelişimin ikinci plana itilmeye çalışıldığı günümüzde, her şeye rağmen fikirleri saygı ve hoşgörü çerçevesinde ortaya koyabilmek; düşüncelerimizi doğru ve yerinde yapılan analizlerle savunabilmek
 • Düşünceleri özgürce savunabilmeyi, bilgi ve deneyimleri karşıdakine aktarabilmeyi sağlayan münazara, sadece bilgi toplamak ve bunları aktarmaktan ibaret değildir. Öğrencilerin sahip olunan bilgileri doğru ve yerinde kullanmalarını, sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, eleştirel düşünme alışkanlığını kazanabilmelerini ve eleştiriye açık olmalarını, her iddianın görünmeyen yönlerini de irdeleyebilmelerini, belki de en önemlisi sabırlı ve saygılı olmalarını sağlamak
 • Özgüveni yüksek, çağdaş, kendini toplum önünde doğru şekilde ifade edebilen, geleceğin lideri olabilecek ve liderleri yaratabilecek öğrenciler yetiştirmek
 • Öğrencilerin kişisel birikim ve deneyimlerini doğru ifadeler, düzgün sözcük ve cümle kullanımları ile pekiştirmeye çalışmak
 1. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler ve katılacağı yarışmalar:

5. Türkiye Münazara Ligi Eğitimi

5. Türkiye Münazara Ligi 1. Tur

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Liseler Arası Münazara Yarışması (Sarıyer-İstanbul çapında)

11. Sınıflar Arası Münazara Yarışması

Galatasaray Üniversitesi Münazara Eğitimi

Türkiye Münazara Kampı

9. Sınıflar Arası Münazara Yarışması

10. Sınıflar Arası Münazara Yarışması

İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi, 5. Münazara Yarışması

Hazırlık Sınıfları Arası Münazara Yarışması

 1. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:
 • İstanbul'da kütüphanesi olmayan bir okula kitap yardımı kampanyası düzenlemek
 • Yardım yapılacak okula öğrencilerimizin hazırladığı bir gösteri maçını izletmek

1.Kulübün amacı:
.
Sahneyle, izleyiciyle, kişinin kendisiyle yüzleşeceği tiyatroyu hem teorik, hem pratik olmak üzere deneyimlemek.
.Öğrencilere teatral anlamda bilgi ve deneyim aktarmak.
.Öğrencilere oyunculuk, genel tiyatro bilgisi, teknik başlıklar (dekor, ışık kostüm) alanında deneyim kazandırmak.
.Hem vücut dilini, hem de sözlü dili kullanmak.
.Disiplinli olma alışkanlığı kazandırmak.
Grup çalışmasını başarabilmek, oyun arkadaşını desteklemeyi öğrenmek.
.Tiyatronun fantastik dünyasına ve açtığı yeni yollara nüfuz etmek.
Kişiliği geliştirmek.
2. Kulübün eğitim yılı içinde yapacağı/yapmayı düşündüğü faaliyetler:
· Metinler üzerinde ve mizansen konusunda ortak çalışmalar yürüterek yıl sonunda tiyatro oyunu sahnelemek · Tiyatro festivallerine katılmak
3. Kulübün katılmayı düşündüğü yarışmalar:
· Terakki Vakfı 19. Gençlik Tiyatroları Festivali
· Profilo Alışveriş Merkezi 13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması
4. Kulübün kuruluş amacına uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacağı/yapmayı düşündüğü toplum hizmeti faaliyeti/faaliyetleri:
· Hazırlanan tiyatronun sahnelenmesinden elde edilecek geliri öğrencilerle belirlenecek ihtiyacı olan bir kuruma bağışlamak · İhtiyacı olan bir okula kitap bağışı kampanyası düzenlemek.