Okul Müdüründen

Sayın Veliler,

Sevgili Öğrenciler,

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, 1885'ten beri süregelen çağdaş, yenilikçi eğitim anlayışı ve 133 yıllık deneyimi ile eğitimde birçok alanda öncü kurum olmuştur.

Kampüsümüzde eğitim Feyziye Mektepleri Vakfının 100. kuruluş yıl dönümü olan 1985 yılında başlamıştır. Şubat 2009'da Uluslararası Okullar Birliği (CIS - Council Of International Schools) tarafından akredite edilerek çağdaş ve dünya standartlarında eğitim veren bir okul olduğumuz belgelendirilmiştir.

Okulumuz bir dünya markası olma hedefiyle Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı uygulama yetkisini almış ve program 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren uygulanmaya başlamıştır. Diploma Programı hazırlık sürecinde okulumuz akademik dürüstlük, uluslararası zihniyet, öğrenen profili ve süregelen profesyonel gelişim kavramlarına verdiği önemi vurgulayarak eğitimde kaliteyi artırmıştır.

"En önemli görevimiz olan milli eğitimde, mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus, aydınlığa kavuşabilir." (1922) diyen Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı yetiştirme hedefiyle yola çıkan Işık Okulları ailesi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nda FMV Ayazağa Fen Lisesi ile büyümesini devam ettirmiştir.

FMV Ayazağa Işık Liseleri, çağın gereği teknolojiyi derslere adapte ederek ve bireylerin öğrenme stili farklılıklarını dikkate alan yöntemlerle öğrencilerini yurt içi ve yurt dışı üniversitelere en iyi şekilde hazırlarken aynı zamanda kampüsümüzün zengin olanaklarını en üst düzeyde kullanarak sosyal yönü güçlü, öz güvenli dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda teknolojik altyapımız ve kampüs olanaklarımız sürekli geliştirilirken öğretmenlerimiz ve idari kadromuz da sürekli olarak mesleki gelişim programlarına katılarak kendilerini geliştirmektedir. Öğrencilerimizin analitik düşünce yapısına sahip, bilimsel araştırma yöntemlerini bilen bireyler olmalarının yanı sıra, sanata ve spora karşı ilgili, sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler olarak da yetişmeleri için akademik ve davranışsal durumları yakından takip edilerek velilerimizle paylaşılmaktadır.

Web sayfamız aracılığıyla kurumumuz ve okulumuzla ilgili birçok bilgiye ulaşabileceğiniz gibi, ihtiyaç duyulması halinde her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında geçireceğimiz sağlıklı, huzur dolu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.


Saygılarımla,


Özgür ALPER
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi / Fen Lisesi Müdürü