Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nin yürüttüğü çalışmalar içinde özellikle çocuk ya da ergenle çalışırken oldukça önemli olarak düşündüğümüz konularda velilerimizle de farklı çalışmalar sürdürülmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma programımızın temel amacı, velilerimizle yakın işbirliği sağlayarak, öğrencilerimizin yaşadıkları çeşitli duygusal sorunlarla baş edebilmelerine ve olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflerken bunların sağlanmasında velilerimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ihtiyaç duyduğu durumlarda veli ile iletişim kurmakta ve görüşme yapmak için okula davet etmektedir. Bu bireysel görüşmelere ihtiyaç durumunda çocuk ya da ergen de görüşmeye davet edilmektedir. Sorunun içeriğine bağlı olarak görüşmeler düzenli olarak devam etmektedir.

Bireysel veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır. Velilerimizin acil durumlar dışında düzey psikolojik danışmanından telefonla randevu alarak gelmeleri velilerimize gerekli zamanı ayırabilmek açısından önemlidir. Randevusuz gelen velilerimize, önceden planlanan çalışmalar nedeniyle gerekli zaman ayrılamayabilir.

Velilerimiz için yaptığımız diğer çalışmalar:

Seminer çalışmaları; 1. sınıf velilerine yönelik; çocuğun doğum öncesinden itibaren ruhsal duygusal gelişimi, ebeveyn çocuk iletişiminin duygusal etkileri, ebeveynin kadın erkek çifti olarak eş ilişkisinin çocuğun ruhsal gelişimine etkileri, geniş sistem olarak ailenin çocuğun ruhsallığına etkileri konularında paylaşım semineri.

Eğitici Seminerler; Yıl içinde düzeylerin ihtiyacına özel ya da daha genel konularda velilerimize yönelik yapılan seminer çalışmaları. İkinci kademede düzenlenen "Ergenlik ve Değişim" konulu seminerler.

Veli Destek Grupları ; "Çocuk ve Aile " Psikodrama Veli Grubu; Psikodrama ve sanat terapi teknikleri kullanılarak anne-baba olmak, çocuklarımızla ne tür bir ilişki ve iletişim içinde olduğumuzu anlamamıza, duygularımızın farkındalığını keşfetmeye yönelik bir grup çalışması.

Her oturumda hangi konunun çalışılacağı üyelerin ihtiyacına göre o anda belirlenir. Grup üyelerinin kendileri ile ilgili duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını fark etmelerine yardımcı olacak psikodramatik grup oyunları oynanır. Sanat terapi tekniklerinden yararlanılır. Oturumlar üyelerin kendi yaşantılarına dair yaptıkları paylaşımlarla devam eder.

Böyle bir grup çalışmasına katılabilmek için velilerimizin bu tür çalışmalara gönüllü olması haftada belli bir gün ve yaklaşık iki saatlerini bu çalışmaya ayırmaları yeterli olacaktır.

Bültenler; Eğitim –öğretim yılı içinde Ergenlik Dönemi ve Değişimi, Sınırlar ve Otorite vb.  ihtiyaç duyulan konularda velilerimize yönelik yazılı doküman paylaşımı yapılır.